ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 
 
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564
  • รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย แยกก่อนทิ้ง และหลักกการ 3 ช (ใช้น้อง ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่)
  • ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561
  • ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 - 17 เม.ย. 2562
..
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย แยกก่อนทิ้ง และหลักกการ 3 ช (ใช้น้อง ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) - 8 ม.ค. 2562

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมกา..
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 - 26 ก.ย. 2561

-

..

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
 
 
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดิน ม. 4   15 พ.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ โครงหลังคาเหล็กบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย อบต. สามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   7 พ.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนอแสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคลองทราย (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 2-3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29 เม.ย. 2562   อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างโครงเหล็กบริเวรอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 เม.ย. 2562   อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล..เลียบคลองเสาวังคา หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17 เม.ย. 2562   อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   15 มี.ค. 2562   อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 45 เมตร บ้านโรงเจ้า ม.6 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกาดราคา   12 มี.ค. 2562   อ่านต่อ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำรางกอไผ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6   30 ม.ค. 2562   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
 
     
 
เกมส์ออนไลน์มันส์ๆ
โดย  pakorn วันที่ 6 ก.พ. 2562 10:59:37 [ 1 / 67 ]
ทางเข้า Goldenslot
โดย  dddd วันที่ 8 ต.ค. 2561 15:20:42 [ 2 / 105 ]
ทางเข้า Goldenslot เรามีลิงก์ทางเข้าคอยให้บริการ ท่าน
โดย  nongdeerza111 nongdeerza111 วันที่ 2 ต.ค. 2561 16:07:52 [ 2 / 117 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด